Human Resources

De mens centraal in het HR-beleid

Meer dan 270 medewerkers dragen elke dag bij tot het succes van ons labo van voedingssupplementen. Alle competenties zijn gebundeld om het succes van ambitieuze projecten te garanderen in een sterk evoluerende en uiterst open markt.

De directie van het departement Human Resources engageert zich dag na dag, samen met de vrouwen en mannen die de kern van het succes vormen. Zij geeft voorrang aan close management zodat de talenten zich volop kunnen ontplooien. Het evenwicht tussen beroeps- en privéleven krijgt absolute prioriteit. Om ieders potentieel te laten bloeien, moeten we het koesteren, cultiveren, stimuleren…


Teamefficiëntie

Het HR-beleid van de firma streeft naar de ontwikkeling van de teamintelligentie, met respect voor het individu en zijn welbevinden: autonomie en valorisatie van de sociale verworvenheden, gestructureerde samenwerkingen, organisatie in projectmodus… wij beschikken over doeltreffende hefbomen om uw carrière een extra impuls te geven.

Een competentie is nooit 'op zich' aanwezig, maar altijd intrinsiek verweven met andere vaardigheden, allerhande opleidingen, persoonlijke ervaring en expertise. Zij verrijkt altijd door contact met nieuwe kennis en door uitwisseling met collega's. Daarom denken wij dat de samenwerkende en flexibele organisatie in projectmodus het meest geschikt is om ieders competenties te laten ontplooien. Een individu kan bij verschillende teams betrokken zijn en andere verantwoordelijkheden toegewezen krijgen volgens de omvang en de aard van onze vele projecten.

Een andere kerntaak van het departement Human Resources is de interne opleiding. Zij beantwoordt aan het engagement van de Directie om door interne kennisoverdracht tussen de medewerkers de human resources te optimaliseren. Zij uit zich door talrijke mentoraten.

Het integratieparcours streeft ernaar onze nieuwe medewerkers te begeleiden en hen te helpen om zich in onze mooie streek te vestigen. Bovendien delen de werknemers afkomstig uit de Aveyron graag hun passie en hun informatie met nieuwkomers.

Een team dat naar de werknemers luistert

Het departement Human Resources bundelt verschillende competenties die zich toeleggen op de specifieke of gemeenschappelijke behoeften van de werknemers in de firma.

  • Opleiding en ontwikkeling van de competenties
  • Sociaal Recht
  • Personeels- en loonadministratie


De firma NUTERGIA krijgt een totaalbeoordeling van 84/100 op de index gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen, in Frankrijk één van de nieuwe bepalingen ingevoerd door de wet « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » van 5 september 2018.

Gelijk loon voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen is een belangrijke uitdaging en de as van vooruitgang in het beheer van de human resources en in de individuele of collectieve relaties binnen het bedrijf.

De collectieve arbeidsovereenkomst over gelijkheid tussen mannen en vrouwen past in het globale beleid van Human Resources, steunend op de preventie van discriminatie en op gelijke kansen. Ze preciseert de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen bij gelijkheid van beroep binnen de firma, en voert nieuwe opsporings- en opvolgingstools in.

De firma LABORATOIRE NUTERGIA verbindt zich ertoe concrete acties te ondernemen:

  • Professionele gelijkheid garanderen bij de aanwerving,
  • Instaan voor identieke beroepsontwikkeling voor vrouwen en mannen,
  • Gelijk loon garanderen voor vrouwen en mannen,
  • Acties ontwikkelen voor een beter evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven.