Eco-industrieel bedrijf

Onze nieuwe vestiging bevindt zich midden in een beschermd landschap waar landleven en natuur een harmonisch geheel vormen. Hieruit blijkt duidelijk dat industriële efficiëntie en engagement voor het milieu met elkaar te verzoenen zijn:

  • Gebruik van ecologisch verantwoorde edele materialen, die het beste energierendement opleveren.
  • Voorrang aan de plaatselijke industrie (plaatselijke fabrieken en steengroeven) voor de productie van de voornaamste bouwmaterialen (hout, zink en steen).
  • Optimalisatie van de energiemix door combinatie van:
    • zonne-energie: met 300 m² zonnepanelen voor het energieverbruik van de ontspannings- en eetruimten van de werknemers evenals de kantoorruimte (in totaal 1.200 m²).
    • geothermie als warmtebron. Canadese putten bestrijken een oppervlakte overeenstemmend met 800 m².
    • Trombe-technologie in de muren (van de gelijknamige uitvinder), die zonne-energie in warmte omzet. Deze technologie levert in de winter 4 tot 6 graden winst op ter aanvulling van de geothermische installatie.
  • Weerkaatsing van natuurlijk licht: onze gebouwen zijn uitgerust met 25 lichtschachten voor natuurlijke weerkaatsing van 98% van het buitenlicht, of het equivalent van 2 brandende lampen van 60 W tussen 8 en 18 uur voor elke schacht.

De nieuwe bedrijfscampus bevindt zich in de gemeente van Causse & Diège, op een tiental kilometer van de hoofdzetel van Nutergia. Op deze site vinden we de diensten Onderzoek en Ontwikkeling, de productie, het analyselabo, de kwaliteitscontrole, de opslag van grondstoffen en eindproducten, evenals een logistiek verzendingsplatform.