Dagelijks leven

Duurzame ontwikkeling en in het bijzonder bescherming van de natuurlijke bronnen behoren sinds onze oprichting tot onze prioriteiten. De planeet beschermen is ook een manier om zorg te dragen voor ons persoonlijk ecosysteem, onze gezondheid dus.

Het bedrijf voert sinds 2001 een slagvaardig eco-verantwoord beleid dat ernaar streeft om de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu minimaal te houden.

Die inspanningen werden bekroond door de certificering ISO 14001, behaald in 2012, de norm voor milieuprestatie.

Ecoverantwoordelijkheid van het bedrijf

Ale dagelijkse activiteiten van het bedrijf zijn afgestemd op deze filosofie: ontwerp, fabricage, verkoop en verzending van onze producten, adviesverstrekking en opleidingen bij de gezondheidsprofessionals door toepassing van een ecobewust charter.

Ziehier enkele voorbeelden:

Ecologische verpakking van onze producten.

 • Onze producten worden zonder buitenverpakking geleverd om afval te vermijden (tenzij dat nodig is voor hun bewaring).
 • Onze flacons bestaan voor 100% uit gerecycleerde en 100% recycleerbare kunststof.
 • Om de ecologische voetafdruk van onze producten tijdens hun hele levenscyclus te verminderen, nemen wij deel aan het programma van milieuvriendelijke verpakkingen: ecoemballages.fr
   

Keuze van onze leveranciers.

 • Wij controleren of al onze leveranciers een milieuvriendelijk beleid voeren op de productieplaats, voor inzameling, verpakking en transport.
 • Ons drukwerk komt van een aantal IMPRIM'VERT drukkers, die plantaardige inkt en papier uit hout van duurzaam beheerde bossen gebruiken.

Keuze van de ingrediënten.

 • Bij de keuze en de aankoop van onze grondstoffen geven wij zo veel mogelijk de voorkeur aan planten uit biologische landbouw of niet-bedreigde planten uit de natuur, en ook aan plaatselijke leveranciers.
 • Wij werken met plaatselijke landbouwers aan de productie van bernagie, waarvan de olie in de samenstelling van sommige van onze producten zit.

Controle van energie en hulpbronnen.

 • Onze elektriciteitsbehoeften zijn voor 100% gedekt door een "Equilibre"-contract (EDF), dat uitsluitend hernieuwbare energie gebruikt.
 • Wij beschikken over gaslevering met optie «Nature», met CO2-compensatie.
 • De opeenvolgende stappen van ontsmetting en reiniging van onze machines verlopen in gesloten circuit, om het waterverbruik te beperken.

Engagement van de medewerkers.

 • Onze medewerkers worden elk jaar gesensibiliseerd voor goede milieupraktijken om die dagelijks toe te passen: actieve deelname aan de 11 bronnen van selectieve afvalsortering, interne organisatie om carpoolen te bevorderen, optimalisatie van het drukwerk, methoden voor energiebesparing, vloot met hybride wagens en installatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Certificering AFAQ ISO 14 001

De invoering van certificering ISO 14001, de norm voor milieuprestatie, behaald in 2012, is een ethische keuze van het bedrijf, dat zich sterk engageert voor de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. De norm berust op een slagvaardig streven naar continue verbetering in de aanpak van milieuproblemen.

De internationaal erkende norm ISO 14001 definieert de criteria en de eisen van een milieumanagementsysteem, dat ijvert voor een rationeler gebruik van de hulpbronnen en afvalvermindering.