Wettelijke vermeldingen

I – Algemene informatie

De website www.nutergia.com wordt uitgegeven door de maatschappij NUTERGIA, SAS (société par actions simplifiées) met een kapitaal van €253.400, met hoofdzetel Rue Claude Bernard, F-12700 Capdenac, opgenomen in het handelsregister van de vennootschappen te Rodez, onder nummer 006 380 042. Deze website is voor het grote publiek bestemd.

Publicatiedirecteur: Antoine LAGARDE
Redactiedirecteur: Antoine LAGARDE

Redactiecomité
Mathilde SCHEUER - Apotheker - Verantwoordelijk voor medische relaties
Anne GAILHARD - Bioloog - Verantwoordelijk voor communicatie
Régis GROSDIDIER - Adviserend arts
Patricia BALARD - Doctor in de Wetenschappen, immunoloog

Concept, realisatie van de website
SARL Laëtis
Place de l'Eglise - 12120 Arvieu
Website: www.laetis.fr - e-mail contact@laetis.fr

II - Intellectuele eigendom

Nutergia is een gedeponeerd handelsmerk

De volledige inhoud van de website nutergia.fr, de tekeningen, beelden, teksten, logo's, gif-bestanden en iconen en hun vormgeving zijn de exclusieve eigendom van de vennootschap NUTERGIA SAS, met uitzondering van de merken, logo's of inhouden die andere partnervennootschappen toebehoren.

De foto's van de producten zijn niet bindend.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de website of van een van de elementen ervan op welke drager dan ook, en in welke vorm dan ook, voor andere - onder meer commerciële - doeleinden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de vennootschap NUTERGIA SAS, is verboden en zou een vervalsing zijn die onder het strafrecht valt.

De databanken die op deze website voorkomen, zijn eveneens beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, met transpositie, in het Wetboek voor Intellectuele Eigendom, van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van de databanken.

III – Vertrouwelijkheid

In het kader van de wet op de informatica en de vrijheden heeft de firma Nutergia zich ertoe verbonden om de reglementaire en deontologische bepalingen in acht te nemen over de bescherming van de persoonlijke gegevens die via deze site ingezameld kunnen worden.

De op deze website geregistreerde informatie is ofwel niet persoonsgebonden informatie over de bezochte pagina's, ofwel informatie die de bezoeker vrijwillig verstrekt bij het versturen van een e-mail. Deze informatie is louter bestemd voor strikt intern gebruik, conform onze kwaliteitsvisie (certificaat ISO 9001 versie 2000 sinds 27/12/2005).

De gegevens over de aansluitingen van de bezoekers worden naamloos verwerkt voor statistische doeleinden. Zij worden een jaar bewaard.

Uw adres of uw coördinaten mogen in geen geval aan derden worden afgestaan of ter beschikking gesteld voor commerciële doeleinden zonder dat u zich hier vooraf kunt tegen verzetten.

Conform de wet op de Informatica en de vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u over het recht van toegang, rechtzetting en schrapping van de persoonlijke gegevens die u betreffen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u een brief naar het volgende adres sturen:

Laboratoires NUTERGIA - Service Consommateurs - BP 52 - F 12700 CAPDENAC

Deze site genereert cookies via Google Analytics.

IV - Abonnement op de nieuwsbrief

Het abonnement op de nieuwsbrief (newsletter) is vrijwillig en gaat uit van de surfer door invoering van zijn e-mailadres en activering van het hiertoe bestemde afvinkvakje. Het abonnement is gratis en is geldig tot de vraag om uitschrijving. Onderaan de nieuwsbrief is er een vakje om uit te schrijven.

V – Marktintroductie

De voedingssupplementen die door ons bedrijf NUTERGIA op de markt worden gebracht, zijn aangegeven bij de DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) conform de geldende wetgeving. Zij zijn in overeenstemming met de Europese regelgeving.

VI – Financiering

Deze website aanvaardt of krijgt geen enkele reclamesteun en wordt uitsluitend door de firma NUTERGIA gefinancierd.

Deze pagina werd in november 2013 gecreëerd.

VII - Cookies

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is Nutergia genoodzaakt om cookies op de diverse gebruiksapparatuur te plaatsen.

Deze worden met name gebruikt om de toegang tot de account van de gebruiker te vergemakkelijken.

a) Wat is een cookie?

Een cookie is een informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt, zoals https://www.nutergia.nl.

Deze informatie wordt opgeslagen op uw apparaat in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om de informatie te lezen en op te slaan.

b) Uw internetbrowser instellen

Het is mogelijk om deze cookies uit te schakelen. Bovendien kan uw internetbrowser geconfigureerd worden om u op de hoogte te stellen van de cookies die op uw apparatuur worden geplaatst, zodat u ze kan aanvaarden  of weigeren.

Deze configuratie zal waarschijnlijk de toegangsvoorwaarden tot diensten wijzigen.

Klik op de onderstaande knop om uw cookiebeheervoorkeuren te wijzigen.