Actieve Cellulaire Voeding

Gezondheid anders bekeken…

Uw gezondheid huist in het hart van uw cellen.
Aldus de vaststelling van Claude Lagarde, oprichter van de firma Nutergia en ontwerper van het concept Actieve Cellulaire Voeding (Nutrition Cellulaire Active® of NCA).

Als doctor in de farmaceutische wetenschappen en medisch bioloog bekijkt hij onze gezondheid op een andere manier: om de functiestoornissen in ons lichaam te begrijpen, moeten wij teruggaan naar hun oorzaak: de cel.


Ons lichaam, een samenspel van cellen

De cel, biologisch wonder, kern van het leven.
De cel is de basiseenheid van elk levend wezen. Ons lichaam bestaat uit duizenden miljarden cellen die zich verenigen en zich differentiëren om onze organen, ons skelet, of nog, onze huid te vormen.

Elek cel ademt, voedt zich, elimineert, communiceert, vermenigvuldigt zich... Om al deze levensbelangrijke functies uit te voeren, herbergt de cel een indrukwekkend aantal biologische reacties die zich razendsnel voltrekken.

Om optimaal te functioneren, hebben onze cellen energie, zuurstof en water nodig, maar ook voedingsstoffen of nutriënten, ook « moleculen van het leven » genoemd: vitaminen, mineralen, oligo-elementen, goede vetzuren, essentiële aminozuren.


Leefmilieu en levensstijl, oorzaken van ontregeling en verstoord evenwicht

Onze gezondheid hangt immers in de eerste plaats af van de gezondheid van onze cellen en van het leefmilieu waaraan zij worden blootgesteld!

De meest recente studies hebben aangetoond dat niet alleen onze genen onze toekomst en de correcte werking van onze cellen bepalen.

Ons goed voelen en ons goed blijven voelen wordt in de eerste plaats door ons leefmilieu beïnvloed.

Onze moderne levenswijze is dus de oorzaak van een verstoord evenwicht en ontregeling in onze cellen.
Onze cellen zijn vervuild door toxische stoffen of vertonen tekorten aan « moleculen van het leven», zodat ze hun levensbelangrijke functies niet langer correct kunnen vervullen.

Actieve Cellulaire Voeding (NCA)

De goede werking van onze cellen herstellen door oligo-elementen en essentiële voedingsstoffen aan te brengen die onmisbaar zijn voor de ontgifting en de herstructurering van de cel.

Zo kunnen we het innovatieve concept van de Actieve Cellulaire Voeding samenvatten, dat Claude Lagarde vanaf het begin van de jaren 1990 voorstelt.

De cel beschikt over een eigen « herstelsysteem ». Zij is perfect geprogrammeerd om stand te houden, zichzelf te regenereren en ons gezond te houden, op voorwaarde van een voldoende aanvoer van micronutriënten of «moleculen van het leven».

Bij onvoldoende inname of opname door de cellen, of nog, bij te aanzienlijk verlies, vertoont de cel tekorten.

Het concept NCA streeft er dus naar om de werking van de cel te optimaliseren door de noodzakelijke voedingselementen aan te brengen.

Hoe kunnen we de cellen die tekorten vertonen hun optimaal werkingspotentieel terugbezorgen?

De cellen hun optimaal werkingspotentieel terugbezorgen door de bestaande voedingstekorten te herstellen.

Een cel kan een voedingsstof pas opnemen en doeltreffend gebruiken als zij van de vervuilende stoffen « gereinigd » is. Het concept NCA verloopt dus in twee fasen:

Detoxinatiefase: bevordert de eliminatie van toxines die de cel kunnen overbelasten en herstelt haar werkingsvermogen

Herstructureringsfase: brengt voedingsstoffen aan om de tekorten in de cellen te compenseren en het metabolisme opnieuw op te starten

Van NCA naar bionutritioneel terrein

Claude Lagarde heeft uitgaande van de NCA en steunend op de observatie van duizenden gevallen ook 7 belangrijke biologische terreinen aangetoond: de bionutritionele terreinen C, H, A, N, B, I, O®.

Zij houden rekening met leefmilieu, voeding, genetisch kapitaal en levensstijl, die tekorten aan moleculen van het leven veroorzaken, verschillend naargelang van het terrein.

Het Micronutritie Gezondheidsprofiel is een andere originele tool van het concept NCA. Steunend op een vragenlijst brengt het de stoornissen in elk van de 7 terreinen C, H, A, N, B, I, O® in beeld. Het geeft een precieze analyse van de specifieke behoeften aan voedingsstoffen om een gepersonaliseerde aanvoer van micronutriënten en persoonlijk afgestemd voedings-en levensstijladvies aan te reiken.