IOMET®

IoMET

Het bionutritionele profiel IOMET® brengt de terreinen in beeld dietekorten of overschotten vertonen.

Uw therapeut maakt naargelang van uw levensstijl en uw stoornissen een persoonlijke balans op van uw behoeften en zal een kuur voorschrijven aangepast aan uw specifieke verstoorde evenwichten.

IOMET®

Ons lichaam bestaat uit 10.000 tot 30.000 miljard cellen die samenwerken in specifieke eenheden ter hoogte van de organen. Hun optimale werking is afhankelijk van de aanvoer van onmisbare micronutriënten (oligo-elementen, vitaminen, goede vetzuren…)

Welnu, vandaag stellen we dikwijls tekorten aan deze elementen vast. Die zijn in een eerste fase verantwoordelijk voor een gebrek aan vitaliteit, en kunnen op langere termijn functiestoornissen uitlokken.

Observaties van duizenden patiënten door honderden therapeuten gespecialiseerd in micronutritie hebben geleid tot de identificatie van 7 verschillende terreinen, volgens ons genetisch kapitaal, leefomgeving, voeding en levensstijl.

De IOMET®-toRoue IoMETol is een innovatieve exclusiviteit van NUTERGIA. Via een computerprogramma brengt deze persoonlijk afgestemde, gedetailleerde en volledige vragenlijst ontregelingen in de terreinen in beeld en brengt ze de zwakke schakel aan het licht, die de bron is van de waargenomen stoornissen. Anders gezegd, IOMET® helpt de oorsprong van verstoorde evenwichten identificeren en begrijpen.

Door de analyse van uw profiel kan uw therapeut :

  • Persoonlijk afgestemde kuur met micronutriënten voorstellen die aansluit bij uw behoeften,
  • U het bijbehorende voedingsadvies geven.

Voordelen van het IOMET®-programma

  • Een snelle en innovatieve bionutritionele balans
  • Een persoonlijk afgestemde kuur met de kwaliteitsproducten van NUTERGIA
  • Ondersteuning in uw aanpak door een gezondheidspracticus die opgeleid is in Actieve Cellulaire Voeding
  • Synergie tussen voedingsadvies en voedingssupplementen

Interesse voor deze bionutritionele balans?

U wenst de coördinaten te kennen van een therapeut die opgeleid is in het concept van de Actieve Cellulaire Voeding en die het voor u zou kunnen interpreteren?

Aarzel dan niet om ons te bellen op 0032 (0) 67 33 73 70

Stuur uw vraag naar iomet@nutergia.fr