Essentiële oligo-elementen

Essentiële oligo-elementen

Minerale zouten en oligo-elementen behoren tot dezelfde familie voedingsstoffen.
De eerste zijn in vrij hoge hoeveelheden in het lichaam aanwezig. De tweede worden in eerder beperkte hoeveelheden teruggevonden, of soms zelfs als sporen, vandaar hun naam: 'oligos', wat in het Grieks 'weinig' betekent!

Vandaag is de rol van de meeste oligo-elementen in het lichaam bekend. Wij weten ook dat zij onmisbaar zijn voor talrijke metabole processen.

Waarom wij oligo-elementen nodig hebben

Macro, micro, zelfde belang

Oligo-elementen zijn te klein om gezien te worden, maar ze zijn in alle materies, vast of vloeibaar aanwezig. Alle wezens gebruiken ze, van de microbe tot de olifant!

Zonder hen zouden de meeste essentiële chemische reacties niet kunnen plaatsvinden of een paar eeuwen vereisen!

De zogenaamde majeure mineralen, ook nog macro-elementen genoemd, vertegenwoordigen een aanzienlijk gewicht bij de gewervelde dieren (en de mens, uiteraard). Het lichaam van een volwassen gezonde man bevat ongeveer 1 kg calcium.

De oligo-elementen zijn pluimgewichten. Hun hoeveelheden in het lichaam worden immers uitgedrukt in microgram (µg). Dit betekent geenszins dat ze geen gewicht in de schaal leggen! Net als de majeure mineralen zijn zij onmisbaar voor de goede werking van het lichaam.

Macro- en oligo-elementen maken samen nagenoeg 4% van het gewicht van een mens uit. En ze zijn alle onmisbaar!

Onmisbaar... maar waarvoor eigenlijk?

Wij zouden geneigd zijn te zeggen voor alles! Of toch bijna. Van de opbouw van de eiwitten tot de overdracht van de zenuwimpulsen, de versteviging of consolidatie van het skelet, de goede werking van verschillende systemen (zenuwstelsel, cognitie, immuniteit, bloed, vertering) en het behoud van de weefsels (bijvoorbeeld bindweefsel). Bovendien beschermen de oligo-elementen de meeste cellen tegen oxidatieve stress.

Bepaalde oligo-elementen hebben maar één enkele werking, andere vervullen verschillende functies. Maar alle beantwoorden aan een fysiologische behoefte, hoe onzichtbaar ze ook voor onze ogen blijven.

Waar treffen we ze aan?

Geen enkel mineraal en geen enkel oligo-element wordt door ons lichaam zelf aangemaakt. En toch kunnen onze cellen ze niet missen. De behoeften werden vroeger vervuld door de voeding en water. Dit is vandaag niet altijd het geval. Advies: Bereidingswijzen

Industrieel bereide voeding, lucht-, bodem- en watervervuiling, intensieve teeltmethoden verminderen de hoeveelheid en de kwaliteit van de nutriënten.

Wij kunnen het nooit genoeg herhalen: vul uw bord rijkelijk met bio fruit en groenten, vermijd industriële voeding, kies voor zachte bereidingswijzen.


Waarom zijn ze zo belangrijk?

Oligo-elementen nemen net als vitaminen deel aan het leven van de cel. De cel wordt in zekere zin 'gevoed' door opneembare elementen. Om dit goed te begrijpen, bekijken we de weg die het voedingsmiddel aflegt tot aan de opname door de cel.

Een indrukwekkend aantal chemische reacties volgt elkaar in versneld tempo op om alle vitale functies uit te oefenen. Hoe verloopt dat?

Dankzij specifieke eiwitten of enzymen voor elke biochemische reactie, katalysatoren genoemd. Om actief te zijn, maken deze enzymen verbindingen met cofactoren, meer bepaald de vitaminen en de oligo-elementen.

Bepaalde oligo-elementen maken deel uit van de structuur van vitaminen (kobalt en vitamine B12) of van hormonen (jodium van schildklierhormonen), andere hebben een structurele rol (silicium verbindt de collageenvezels met andere in het bindweefsel). Maar alle komen tussenbeide op celniveau, vandaar hun belang.

Cascade van reacties

Meestal lokt een enzymreactie er een volgende uit. De synthese van een hormoon bijvoorbeeld vereist een groot aantal omzettingen en de enzymreacties volgen elkaar dan 'in cascade' op. Elk met behulp van zijn specifiek oligo-element en vitamine.

In dit licht valt het dus gemakkelijk te begrijpen dat bij een matig tekort (onvoldoende hoeveelheid) aan verschillende oligo-elementen, het globale rendement van de enzymen vermindert. De aanvoer van oligo-elementen in fysiologische dosis brengt de omzettingsketens weer op gang, die op termijn de cel zullen voeden...

 

Een woordje uitleg

Een 'molecule' is de basisstructuur van de materie. Enzymen en cellen zijn dus uit moleculen bestaande gehelen.

Het woordje 'cel' komt van het Latijn 'cellula', wat 'kloostercel' betekent. De cel is tegelijk structureel en functioneel de biologische basiseenheid, die bij alle levende wezens aanwezig is.

Wist u dat?

Een enzymmolecule kan in ons lichaam in één seconde de omzetting van 1000 moleculen katalyseren! Zonder enzym en oligo-element zou dezelfde reactie minuten, uren of zelfs dagen vereisen.

Een of meerdere oligo-elementen?

Elk oligo-element komt in zijn natuurlijk milieu samen met andere minerale zouten en oligo-elementen voor. Welnu, de natuur blijft talrijke mysteries over zijn werking verbergen. Wij weten weliswaar niet hoe, maar wel dat zij onderling reageren en dat deze interactie de conditio sine qua non is voor alle leven. Zo eenvoudig is dat.

Daarom is het beter dat deze samenwerking of synergie intact blijft. In de eerste plaats omdat voor de activering van de enzymen meerdere oligo-elementen nodig zijn; in de tweede plaats omdat door de absorptie van het geheel ongetwijfeld andere evenwichtstoestanden en andere synergieën ontstaan, hoewel we daar geen bewijs van hebben!

Eenmaal dit principe van natuurlijk karakter vaststaat, kan het complex van oligo-elementen verrijkt worden met één specifiek oligo-element om aan een precieze behoefte te voldoen.

Voor wie, voor wat?

Vrouwen worden op voet van gelijkheid met de mannen geboren, maar moeten niettemin zware fysiologische en sociale beproevingen doorstaan! Hun lichaam leeft op het ritme van de hormonen, vooral tijdens de puberteit, de menstruatie, de zwangerschap en de menopauze. Bovendien moeten zij vaak werk en dagelijks gezinsleven combineren en sturen. Pauzes zijn dan onmisbaar!

De meest aangesproken oligo-elementen om deze energie te ondersteunen, zijn magnesium - opgeslorpt door stress en vermoeidheid -, ijzer (bestanddeel van hemoglobine) - dat bij de menstruatie of bevallingen verloren gaat - en jodium - als de schildklier moeilijk haar evenwicht terugvindt.


Actieve mannen en vrouwen van wie het leven bestaat uit een opeenvolging van afspraken, verplichtingen, tijdsnood, ingekorte slaap en meestal snel verorberde, industriële maaltijden buitenshuis.

De meest verbruikte oligo-elementen zijn magnesium, zink - dat de oxidatieve stress in de cellen bestrijdt -, molybdeen - dat bijdraagt aan het normale metabolisme van de thio-aminozuren en dus aan de vertering- en selenium - een echte pantser tegen de vrije radicalen.


Senioren die hun bot- en gewrichtskapitaal in stand willen houden, een normaal actief leven leiden en zich willen wapenen tegen de virussen van het seizoen. Hun lichaam heeft het meest nood aan de oligo-elementen zink-silicium, selenium en mangaan-koper.


Adolescenten ondergaan ingrijpende hormonale veranderingen die zich kunnen uiten door een meer gevoelige huid, aangetast door acné. Zij zijn vatbaarder voor seizoensgebonden virussen. Soms vallen ze ten prooi aan een gevoel van hevige vermoeidheid. Zij zullen snel een tekort aan zink, de associatie mangaan-koper en ijzer vertonen als ze daarbovenop niet evenwichtig eten.


Mensen met verteringproblemen omwille van een slechte verwerking van de macronutriënten (waaronder suikers en vetten), als gevolg van een onevenwichtige voeding met te weinig hoogwaardige producten, een luie lever of chronische blootstelling aan vervuilende stoffen. Molybdeen, chroom of zink zullen dan als eerste op het appel van de enzymen ontbreken.